Welcome visitor you can login or create an account.
Featured
Gemclone/Zetta Secret Set (SECRET)
$40.00


Consists of :

D-BT04/0115EN Gemclone, "Origin Breaker!"

D-BT04/0116EN Light Demon, Exivno Pose

D-BT04/0117EN Dark Demon, Aionio Meran

D-BT04/0118EN Armored Battle Demon, Zetta

D-BT04/0119EN Hero World Flag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evil Deity of Cataclysm, Hyakugan Yamigedo SET (SECRET)
$30.00

Consist of;

D-BT01/0130 Evil Deity of Cataclysm, Hyakugan Yamigedo "Sky Half"
D-BT01/0131 Evil Deity of Cataclysm, Hyakugan Yamigedo "Earth Half"
D-BT01/0132 Evil Deity Sorcery, Hyakuganho
D-BT01/0133 Cataclysmic Invasion
D-BT01/0134 Evil Deity Sorcery, Kodamagurai

 

Killer Kards

×
×
×
×
×
×
×